מחקר והוראה

אני דוקטורנט בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בחוג לפילוסופיה ובתכנית בלימודי יהדות באוניברסיטת ייל (בהדרכת פרופ' פול פרנקס).

למדתי בתוכנית 'רביבים' להכשרת מורים ליהדות באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרתה סיימתי MA (בהצטיינות) בחוג למחשבת ישראל. עבודת הגמר שכתבתי בהדרכת פרופ' משה הלברטל עסקה בנושא 'אם כן אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל', ובה בחנתי נטיה בחז"ל להגבלתם של מושגים הלכתיים בעלי ממד מטפיסי (כמו טומאה וחמץ), היוצרים חיובים מעשיים הנתפסים בעיני חכמים כבלתי סבירים.

בקיץ 2011 התחלתי לעמול על דוקטורט בנושא 'מחשבת ישראל והפרגמטיזם האמריקאי: עיונים חדשים במשנות ר"ח הירשנזון, רמ"מ קפלן ור"א ברקוביץ', בהדרכת פרופ' אבינועם רוזנק (הועדה המלווה: פרופ' ימימה בן מנחם, פרופ' יונתן כהן ופרופ' יוסי טרנר), אשר נמצא כעת בשיפוט. במסגרת המחקר אני בוחן את כתבי שלושת ההוגים היהודים דלעיל בראי שלושה מושגי-ליבה בפילוסופיה הפרגמטית. כמה מאמרים הקשורים למחקר זה ראו ויראו אור:

  • 'פרגמטיזם: שם חדש לכמה צורות מחשבה ישנות ביהדות', מאמר סקירה על דוד ברזיס, בין קנאות לחסד: מגמות אנטי-קנאיות בספרות חז"ל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ה; Hannah E. Hashkes, Rabbinic Discourse as a System of Knowledge, Leiden and Boston: Brill 2015, דעת 82 (2016), עמ' 417-405
  • 'האמנוֹת (beliefs) בנושא המוות והאלמוות במשנת הרב חיים הירשנזון במבחן ההכרעה ההלכתית', דעת 83 (2017), עמ' 337—359
  • 'אתגר האל האכפתי: התיאולוגיה של אברהם יהושע השל בראי ביקורת אליעזר ברקוביץ', זהויות 8 (2017), עמ' 43—60
  • "Pragmatism and Jewish Thought: R. Eliezer Berkovits᾽s Philosophy of Halakhic Fallibility" (כ-50 עמ'), התקבל לפרסום בכתב העת Jhe Journal of Jewish Thought and Philosophy של הוצאת  Brill
  • כמה מאמרים נוספים מצויים בהכנה ולפני הגשה לשיפוט.

הייתי עמית בבית המדרש המתקדם במכון הרטמן בירושלים בין השנים תשע"ג-תשע"ו, הנחיתי בבית המדרש 'אלול' ולימדתי במשך עשור במגמת מחשבת ישראל בביה"ס תל"י בית חינוך בירושלים. בתשע"ה לימדתי שני קורסים אקדמיים במכון פאידאה (Paideia) בשבדיה, בנושאי מבוא למחשבת ישראל בימה"ב, ומבוא למחשבת ישראל בעת החדשה.